könyvelőiroda Székesfehérvár | Deák Ferenc u. 39. fsz.2. |
könyvelőiroda Budapest V. | Bajcsy Zsilinszky út 12. 5/510 |
Könyvelőiroda telefonszáma

Aktualitások

Bérkalkulátor »

 

Fontosabb változások 2017 évre

SZJA

Átírták a Cafeteriát :   Az alkalmazottak kedvezményes adózás mellett    - 34,51 % - évente százezer Ft-ot kaphatnak készpénzben, ezen felül további 350 ezer Ft-ot utalhat SZÉP kártyára a munkáltató. Szálláshely alszámlára 225 ezer Ft, vendéglátás alszámlára 150 ezer Ft, szabadidős alszámlára 75 eFt.

Új adómentes juttatás lesz a jelenleg is meglévő lakáscélú támogatás, sport és kultúra belépő mellett a munkáltató által biztosított egészségügyi ellátás. Hogy milyen típusú egészségügyi ellátások nyújthatók adómentesen, azt később határozza meg az illetékes miniszter. Ezzel együtt kikerül a béren kívüli juttatások köréből az önkéntes egészségpénztári támogatás,a helyi bérlet, iskolakezdési támogatás , Erzsébet utalvány  és  a jelenlegi 34,51 % helyett 49,98 %-kal  fog adózni.

bővebben

2016 évi adótörvény változások

2016 évi változások , nem teljes körűen, csak a lényeget kiemelve az alábbiak: Személyi jövedelem adó 2016.01.01-től a személyi jövedelemadó mértéke 16 %ról 15 %-ra csökken A kétgyermekesek kedvezménye kedvezményezett eltartottanként adóban kifejezve 2500 Ft-tal havi 12500 Ft-ra nő 2016.01.01-től a munkáltatónak a korábbinál több adatot kell szolgáltatni a havi gyakorisággal benyújtandó adó és TB kötelezettségekről szóló bevallásban. Társasági adó 2015.07.25-től új előírás a Növekedési adóhitel Ha az adózó tárgyévi adózás előtti eredménye meghaladja az előző év adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, akkor a növekedési adóhitel utáni adó megfizetése halasztható, vagyis lehetőség van arra hogy a társasági adót a tárgyévet követő két évben egyenletesen elosztva fizesse meg. Nem vehető igénybe a kedvezmény ha a cég 3 éven belül alakult, átalakulásban, egyesülésben vett részt, valamint ha dec.20-ig nem nyilatkozik arról hogy a tárgyévre vonatkozóan alkalmazni kívánja az növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket. Általános Forgalmi Adó Az időszakos elszámolási ügyletekben a fő szabály : az adófizetési kötelezettség az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napján keletkezik. Főszabálytól eltérően - a számla kiállításának időpontja, ha a fizetés esedékessége és a számla kiállítása megelőzi az elszámolási időszak végét. - a fizetés esedékessége, de legkésőbb ez érintett eszámolási időszak végétől számított 60. nap, ha a fizetés esedékessége ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik. Sertés tőkehús Áfa 27 %-ról 5 %-ra csökken Iparűzési adó Háziorvosok számára a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg az adókedvezmény mértékét. Abban az esetben vehetik igénybe a háziorvosok a kedvezményt, ha az OEP-től származó bevétel a nettó árbevételnek legalább 80 %-át teszi ki. A belföldön és külföldön kifizetett és költségként elszámolt útdíj 7,5 %-a adókedvezményként érvényesíthető Adózás rendje A Nav a cégbejegyzett és ÁFA regisztrált adózókat negyedévente ( első alkalommal 2016 augusztusában ) minősíti. Megbízható adósnak minősül aki az együttes feltételeknek megfelel: - legalább 3 éve folyamatosan működik - a tágyévben és az azt megelőző évben a NAV által megállapított adókülönbözet nem haladja meg a teljes adóteljesítmény 3 %-át. - a tárgyévben és az azt megelőző évben az adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást - nem rendekezik 500 eFt-ot meghaladó adótartozással - nem törölték az adószámát - az adóhatóság nem állapított meg mulasztási bírságot amely meghaladja a teljes adóteljesítmény 1 %-át A megbízható adózónál az ellenőrzési határidő nem haladhatja meg a 180 anpot. A megbízható adózó automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetésre jogosult, ha az adótartozás 500 eFt alatt van. A visszaigényelt ÁFA-t 2017.01.01-től legkésőbb 45 nap, 2018.01.01-től 30 napon belül visszakapja. Ez jelenleg 75 nap.

2014 évi adótörvény változások

2014 évi adótörvény változások A minimálbér összege 2014 január 1-től 101500 Ft a garantált bérminimum 118000 Ft Személyi jövedelemadó 2014 évtől bővül a családi adókedvezmény. abban az esetben ha a szülők nem tudják igénybe venni a családi adókedvezményt, akkor ezt családi járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból érvényesíthetik. A magánszemélyeknek nyilatkozni kell arról, hogy az eltartottak mely hónapokban minősülnek eltartottnak . Nyilatkozni kell arról hogy meg kívánják osztani az adókedvezmény, milyen máértékben, és nyilatkozni kell a másik magánszemély adóazonosító jeléről. Vállalkozók is igénybe vehetik a családi adókedvezményt ha jövedelmet vesznek fel. Az utalványok esetében változás, hogy csak abban az esetben az elszámolható el béren kívüli juttatásként, ha az utalvány nem visszaváltható. A törvény újrafogalmazza a kockázati biztosítás fogalmát. Csak az a személybiztosítás minősül kockázatinak, amelynél a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül semmilyen módon nincs lehetőség vagyoni érték kivonására. Továbbra is változatlan hogy a munkáltat legfeljebb 5 millió Ft lakáscélú támogatást nyújthat. 2014 januártól adható támogatás a munkavállaló lakáscélú hitelének a visszafizetéséhez is. TB járulék A nem biztosítottak járulékának mértéke 6810 Ft lesz. KATA 2013.04.04-től a Brókeri tevékenységet, biztosítási tevékenységet folytatók is választhatják. Nem minősül főállású kisadózónak az a személy, akit egyidejűleg több munkaviszonyban foglalkoztatnak és a foglalkoztatás időtartama összességében eléri a 36 órát. A kisadózó választhat magasabb összegű tételes adó megfizetését, ez 75 000 Ft, amely 136250 Ft társadalombiztosítási alapnak felel meg. A kisadózó vállalkozónak adatot kell szolgáltatni akkor is ha az i millió Ft-ot meghaladó bevételét külföldi vállalkozástól szerzi meg. Változatlan. hogy adatszolgáltatási kötelezettség van az ületi partnerről, ha a bevétel az 1 millió Ft –ot meghaladja. Társasági adó A kis és középvállalkozások beruházási célú hiteleinek kamatkedvezménye 40 %-ról 60 %-ra változik. A korábban még használatba nem vett szoftver termékek felhasználási jogának bekerülési értékével is csökkenthető az adózás előtti eredmény. ÁFA 5 %-ra csökken az élő és a félsertés forgalmi adója. A teljesítés időpontja 2014 június 1 után az elszámolási időszak utolsó napja. Ezt a szabályt az olyan 2014 ju.30-át követő időszakra kell alkalmazni, amelynél a fizetés esedékessége a 2014.jun.30-át követő időpont. Illeték jövőre nemcsak az egyeneságú rokonok , hanem a házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes. Illetékmentes lesz a házassági vagyonközösség megszűnéséből származó vagyonszerzés és osztalékra vonatkozó követelés elengedése is. Első lakásszerzés esetén nem csak a 35 év alattiak jogosultak, hanem minden vagyonszerzőt megillet a 12 havi pótlékmentes részletfizetés. Adózás rendje A NAV mulasztási bírság mellett 12 napra bezárhatja azt az üzletet amely megszegi a pénztérgépek üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettséget

Minden cégnek dönteni kell a továbbműködésről


Rövidül a fizetési határidő, változott a késedelmi kamatszámítás

                           

 

 

 

 


2013 évi változások


2013.01.01-től belföldi ÁFA összesítő jelentés

2013.01.01-től az ÁFA alany köteles nyilatkozni az általa kibocsátott és befogadott számlák adatairól, amennyiben az áthárított ÁFA összege meghaladja a 2 millió Ft-ot  ( 5832 eFT+ Áfa felett !!)

Az adózónak a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén az aktuális  bevallásban számlánként kell nyilatkozni a termékértékesítő, vagy a  szolgáltatást nyújtó adószámáról, az ÁFA összegéről, az ÁFA alapjáról, a számla sorszámáról a teljesítés időpontjáról.

A termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetén a terméket beszerző és a szolgáltatást igénybevevő

adószámáról az ÁFA összegéről, az ÁFA alapjáról, a számla sorszámáról, a teljesítés időpontjáról.

HOgy ne lehessen elkerülni a számlák " felosztásával " a jelentési kötelezettséget, a tv a levonási jog gyakorlója számára külön jelentési kötelezettséget ír elő. Ha ugyanazon értékesítőtől, szolgáltatásnyújtótól ugyanazon hónapban a kibocsátott számlák ÁFA tartalma eléri a 2 millió Ft-ot , nyilatkozni kell a számlakibocsátó adószámáról és az áthárított ÁFA összegéről.

2013.01.01-től azon a számlán, amelynek ÁFA tartama eléri a 2 millió Ft-ot, kötelező lesz feltüntetni a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjánek az adószámát.


Az adózás rendjéről szóló tv. 2013 évi változása

A feketegazdaság visszaszorítása érdekében egy új előírással bővült az Art. 2013.01.01-től korlátozza az adózók közti készpénzfizetéseket. ( Ezt eddig csak bejelentés mellett lehetett megtenni )

A korlátozás összeghatára 5 millió Ft. A korlátozás ugyanazon szerződés alapján, ugyanazon partnerrel, egy naptári hónapban teljesített termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozik.

A jogszabály megsértése esetén az adóhatóság a készpénzkifizetés az 5 millió Ft -ot meghaladó része után 20 % mulasztási bírságot szab ki.


2012.03.01-től hatályos cégjogi szabályok változása

2012 márciusától változtak a társaságokat érintő szabályok.

A társaságok  a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013.02.01-ig kötelesek az alábbiakra:

Be kell csatolni a székhely, telephely használatának jogcímét igazoló okiratot. Ez lehet bérleti szerződés, tulajdoni lap, illetve szivességi használat esetén a hozzájáruló nyilatkozat.

Be kell jegyeztetni a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelét és születési idejét.

Továbbá a tagok adóazonosító számát, magánszemély esetén a születési időt. Külföldi esetében is !

Külföldi tulajdonos, ügyvezető esetén, ha nem rendelkezik belföldi lakhellyel, a kézbesítési megbízott adatait és a megbízást a cégbíróságra be kell nyújtani.

A fenti változások illeték és költségtérítés mentesek.

A bejelentés elmulasztása esetén 50000- 900000 Ft ig terjedő bírságra lehet számítani.

A bejelentés csak ügyvéd tudja megtenni.


2012 évi adótörvény változásokAjánlatkérés

könyvelési díjra

Amennyiben online szeretne ajánlatot kérni a Szignetta könyvelő iroda részéről könyvelésre, egy rövid űrlap kitöltésével ezt azonnal megteheti.

Ajánlatkérés könyvelő iroda szolgáltatásra

 

Új céget alapít?

Cégalapítás menete
Először válasszon könyvelőirodát, aki segítségül lesz Önnek abban, hogy minél gazdaságosabban működtesse cégét., segít megtalálni a megfelelő cégformát vállalkozásának.

Vállaljuk új cég alapítását konzultációval, teljes ügyintézéssel!

Ingyen cégalapítás akció*

Amennyiben a Szignetta könyvelő iroda könyvelési szolgáltatásait választja, a cégalapításnál az ügyvédi költséget átvállaljuk. Az ingyen cégalapításról bővebben az alábbi gombra kattintva tudhat meg:

Ingyen cégalapítás akció

*A feltételekről érdeklődjön a könyvelő iroda elérhetőségein!

 

 

Bérkalkulátor

A bérkalkulátor a mindenkori jogszabályok alapján a nettó bér, illetve a bruttó bér kiszámítására szolgál.

Bérkalkulátor

 

 

Elérhetőségek

Telefon: 22/501-558
Fax: 22/501-559
E-mail: info@szignetta.hu
Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 39. fsz.2.
1050 Budapest V., Bajcsy Zsilinszky út 12. 5/510.
Szignetta könyvelőiroda Székesfehérvár, Budapest
könyvelőiroda
Székesfehérvár
Budapest V.