könyvelőiroda Székesfehérvár | Deák Ferenc u. 39. fsz.2. |
Könyvelőiroda telefonszáma

Aktualitások

2012 évi adótörvény változások

 
2011 november 21-én az Országgyűlés megszavazta a 2012 évi adó és járulék törvények módosítását.
A lényegesebb és a többséget érintő változásokról röviden a teljesség igénye nélkül :
 
Személyi jövedelemadó
Mértéke egységesen 16 %
Megmarad a „szuperbruttósítás „ a havi  202 eFt- nál többet keresők esetében
Továbbra is 27 %-kal meg kell emelni az adóalapot, és a személyi jövedelemadót a megemelt adóalappal kell számolni. Így az adó mértéke 20,22 %
202 eFt-nál alacsonyabb kereset esetében eltörölték a szuperbruttósítást, viszont eltörölték az adójóváírást is. Ezért a nettó bérek csökkenni fognak.
 
Béren kívüli juttatások
A köztudatban mint cafeteria szerepel. Két fontos változás lesz a jövő évben.
A munkavállaló, illetve személyes közreműködő évente 500 eFt juttatást kaphat kedvezményesen. A kedvezmény annyit jelent, hogy a munkaadó a juttatás 1,19-szerese után fizeti a 16 % Szja-t és ezen felül 10 % EHO-t. Együttesen ez 30,94 % adóterhet jelent. 500 eFt-ot meghaladó juttatás esetén a fizetendő EHO 27 %, ebben az esetben az adóteher 51,17 % .
2011 október 1-től megszünt az üdülési csekk, ezen felül 2012-től megszűnik az internet hozzájárulás.
A SZÉP kártya támogatás 300 eFt-ról 450 eFt-ra nő. A hozzájárulás három külön alszámlára utalható. Kizárólag melegkonyhás vendéglátóhelyeken vehető igénybe étkezési szolgáltatásra évi 150 eFt, szálláshely szolgáltatásra évi 225 eFt, illetve szabadidő eltöltésre, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra legfeljebb évi 75 eFt . A SZÉP kártya felhasználhatóságának szabályait , külön kormányrendelet fogja szabályozni.
A SZÉP kártyára utalt étkezési támogatáson felül a munkáltató még további két étkezési juttatást adhat kedvezményesen. Munkahelyi étkezés keretén belül havi 12500 Ft értékben adható hozzájárulás. Valamint un. Erzsébet utalvány formájában havonta 5000 Ft adható. Az Erzsébet utalványt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsátja ki.
Továbbra is kedvezményes béren kívüli juttatás marad :
 
Az iskolakedési támogatás a minimálbér 30 %-ig évente egy alkalommal.
A helyi utazási bérlet
Iskolarendszerű képzés átvállalása a minimálbér két és félszereséig.
Munkáltatói hozzájárulás , önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba havonta a minimálbér 50 %-ig, önkéntes kölcsönös egészségpénztárba minimálbér 30 %-ig
 
Általános Forgalmi Adó
 
2012. január 1-ét követő teljesítés esetén az ÁFA mértéke 27 %.
Részteljesítések esetén az adó mértéke a részteljesítés időpontjában érvényes adómérték.
Vannak ügyletek, amelyeknél az adótörvény az adófizetési kötelezettséget a teljesítés időpontjától eltérően határozza meg. Ilyen esetek pl. előleg, közösségen belüli beszerzés, egyes fordított adózás alá eső ügyletek. Ezekben az esetekben a teljesítés időpontja helyett a fizetendő adó megállapításakor érvényes adómértéket kell használni.
Pénztárgépek átállításának végső határideje 2012.02.29. A gépek átállításáig kézi kibocsátású számlát illetve nyugtát kell adni.
 
Cégautó adó
 
A korábbi két kategória helyett az alábbi kategóriák vannak.
 

 

teljesítmény
                Környezetvédelmi besorolás
KW
0-4
6-10
5+14-15
 
Ft/ hó
Ft/hó
Ft/hó
 0- 50
16500
8800
7700
51- 90
2200
11000
8800
91- 120
33000
22000
11000
120 felett
44000
33000
22000
 
 
 
 

 

 
A személygépkocsi adatai a forgalmi engedélyben megtalálhatóak.
 
A cégautóadót 2012 január 20-ig egy összegben a teljes évre be kell fizetni.
 
Regisztrációs adó
 
Lényegesen csökken a regisztációs adó , de az illeték megnövekedik, így nő a gépkocsik átírási költsége.
A gépkocsi átírási illetéken felül más területeken is emelkednek az illetékek. 
 
Új cég alakulása esetén fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja az adóhatóság az alakuló céget max. 1 évre - abban az esetben, ha a kiküldött kérdőívekre adott válasz alapján úgy ítéli meg, hogy a fokozott adóhatósági felügyelet indokolt. Ennek egyik módja a gyakorított ÁFA bevallás és – fizetés.
 
Baleseti adó
Új adónem. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja után az adó kulcsa 30 % lesz.
 
Többletadó
Termőföld belterületté történő átminősítését követő értékesítés esetén többletadó kerül bevezetésre abban az esetben, ha a termőföld belterületté történő átminősítésével a terület értéke a többszörösére nő. Ezért a törvény bevezette a szokásos hozam fogalmát. Ha az eladási ár a szokásos piaci hozamnál magasabb, akkor a különbség után 48 % többletadót kell fizetni. Ha a termőföld 5 évig a birtokban marad, utána már nem kell többletadót fizetni.
Ha magánszemély öröklés útján jut átminősített termőföldhöz, az mentesül a többletadó alól.
 
Sok visszaélés történt az őstermelők körében. 2012 évtől csak kizárólag az minősül őstermelőnek aki tényleges mezőgazdasági tevékenységet végez.
 
Társasági adó
 
2012. január 1 után a törvény korlátot szab az elhatárolt veszteség adóalap csökkentő tételként történő elszámolására. Az elhatárolt veszteséget csak az adóalap 50 % -nak erejéig lehet figyelembe venni.
 
2011 évben a reprezentáció adóalap növelő tétel volt. 2012 évtől a társaságok költségként elszámolhatják, de meg kell fizetni a 16 % Szja-t és a 27 % EHO-t.
 
Szakképzési hozzájárulás
 
2012 évtől a szakképzési hozzájárulás alapja a foglalkoztatói egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék lesz, mértéke 1,5 %
2012 évben havonta előleget kell fizetni, és éves bevallást kell teljesíteni.
Nem lesz lehetőség csökkenteni a bruttó kötelezettséget sem a fejlesztési támogatásról szóló megállapodással, sem  pedig a saját dolgozó képzési költségeinek elszámolásával. Kivételt képeznek a gyakorlati képzést végző vállalatok, szervezetek.
 
Egyszerűsített Vállalkozási Adó
 
Népszerű nevén az EVA mértéke 2012 évtől a bevétel 37 %-a lesz.
30 millió Ft bevételig választhatják a vállalkozások, amennyiben megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek.
 
Társadalombiztosítási járulék
 
2011 december 1-tő a 27 %-os nyugdíjjáruléknak szociális hozzájárulási adó a neve. 
2012. január 1-től az egyéni egészségbiztosítási járulék 6 %-ról 7 %-ra nő, így a munkaeőpiaci járulékkal együtt 8,5 %
 
Főállású vállalkozó és társas vállalkozó esetében  
A 8,5 %-os egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja minimum a minimálbér 150 %-a lesz.
A 10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék minimális alapja a minimálbér.
A 27 %-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112,5 %-a lesz
2012 évtől a nem munkaviszonyos ügyvezetők is biztosítottak lesznek .
 
Könyvvizsgálati kötelezettség
 
2012 évtől a 200 millió Ft árbevételt meghaladó cégek lesznek kötelezettek könyvvizsgálatra, 2014 évtől ez az értékhatár 300 eFt nő.
 
Bejelentés készpénzfizetésről .
 
Jelenlegi szabály szerint a készpénzzel történő vásárlás esetén bejelentési kötelezettség is tartozik.
Kapcsolt vállalkozások között létrejött 1 millió Ft-ot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, egyéb esetben az 5 millió Ft-ot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a szolgáltatás igénybevevőjének be kell jelenteni. 2011-ben a 1140-es nyomtatványon.
2012 évben várhatóan az 5 millió Ft 2 millió Ft-ra csökken
Vissza

Ajánlatkérés

könyvelési díjra

Amennyiben online szeretne ajánlatot kérni a Szignetta könyvelő iroda részéről könyvelésre, egy rövid űrlap kitöltésével ezt azonnal megteheti.

Ajánlatkérés könyvelő iroda szolgáltatásra

 

Új céget alapít?

Cégalapítás menete
Először válasszon könyvelőirodát, aki segítségül lesz Önnek abban, hogy minél gazdaságosabban működtesse cégét., segít megtalálni a megfelelő cégformát vállalkozásának.

Vállaljuk új cég alapítását konzultációval, teljes ügyintézéssel!

Új ügyfeleknek akció !!!!

Amennyiben a Szignetta könyvelő iroda könyvelési szolgáltatásait választja, az első havi könyvelési díjat elengedjük

*A feltételekről érdeklődjön a könyvelő iroda elérhetőségein!

 

Bérkalkulátor

A bérkalkulátor a mindenkori jogszabályok alapján a nettó bér, illetve a bruttó bér kiszámítására szolgál.

Bérkalkulátor

 

 

Elérhetőségek

Telefon: 22/501-557
Fax: 22/501-559
E-mail: info@szignetta.hu
Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 39. fsz.2.
Szignetta könyvelőiroda Székesfehérvár, Budapest
könyvelőiroda
Székesfehérvár
Budapest V.