könyvelőiroda Székesfehérvár | Deák Ferenc u. 39. fsz.2. |
Könyvelőiroda telefonszáma

Aktualitások

Bérkalkulátor »

 
1 [2]  >

2022.évi adóváltozások


2021 évi adóváltozások

   2021 évi adótörvény változások

 

Személyi Jövedelemadó

2021 évtől az összevont adóalapot csökkentő tételként lesz érvényesíthető a személyi kedvezmény. Pl. a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti a minimálbér 5 %-val  Ez jelenleg 8050 Ft-ot jelent.

Adómentes a koronavírus szűrővizsgálata.

Adómentes a 2021 évtől bevezetésre kerülő otthonteremtési támogatás

 

Szociális hozzájárulási adó

2020 július 1-vel a szocho 15,5 % , ez 2021 évben nem változik.

 

KIVA

2021 január 1-től a KIVA mértéke 11 %

a KIVA kiváltja a 15,5 % szociális hozzájárulási adót, a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást és a 9 %-os társasági adót.

alapja a személyi jellegű kifizetés.

osztalék esetén a kifizetett osztalék növeli a KIVA alapját.

választása azoknak  a cégeknek ajánlott, ahol magas a bérköltség és alacsony a nyereség.

az árbevételi korlát 1 milliárdról 3 milliárd Ft-ra nő

Megszűnik a KIVA adóalanyiság, ha év végére az adótartozás eléri az 1 millió Ft-ot. Az adóhatóság határozatot hoz, az adóalanyiság megszűnéséről és a jogerőre emelkedési ha a tartozás kiegyenlítésre kerül, az adóalanyiság megmarad.

 

KATA

2021 évtől életbelépő szabályozás szerint a KATA-s vállalkozók megbízóit 40 %-os büntető adó sújtja, ha éves szinten a befogadott számlák a 3 millió FT-ot meghaladják.

Az új szabály a burkolt munkaviszonyt próbálja visszaszorítani, de sajnos közben olyan cégeket is sújtanak, ahol nincs semmiféle visszaélés.

A külföldi kapcsolt vállalkozástól származó teljes bevétel, illetve az egyéb külföldi kifizetőtől származó 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel 71,42 %-a után a kisadózó fizeti meg a 40 % adót.

 2021 Január 1-től egy személy csak egy jogviszonybab lehet KATA-s vállalkozó.

 

 

Társasági adó

 

2021 január 1-től megszűnik a fejlesztési tartalék képzés felső korlátja

Az új szabály értelmében a jövőben nem lehet adókedvezményt igénybe venni a személygépkocsik és az elektromos személygépkocsik vásárlása után. Ez alól kivételt képeznek a nagy rakodóterű személygépkocsik.

Osztalék elengedése a jövőben nem bevétel tétel lesz, hanem a saját tőkét fogja módosítani.

Szigorodnak a telephelyre vonatkozó szabályozások. Az új rendelkezés szerint telephely keletkezik akkor is ha a külföldi személy saját munkavállalóján vagy más jogviszonyban álló természetes személyenen keresztül 183 napot meghaladó szolgáltatást nyújt.

ÁFA

15 napról 8 napra csökken a számlakibocsátásra rendelkezésre álló  határidő

A törvény új alapokra helyezi az online kereskedelem szabályozását. Közösségen belüli távértékesítés estén abban a tagállamban kell megfizetni az adót ahol a termék feladása megtörtént, vagy a fuvarozás megkezdődött. A törvény megadja a választás lehetőségét, hogy az adóalanyok 10000 eurós árbevételi értékhatár alatt választhatják a célország szerinti adózást, viszont a választástól 3 évig nem lehet eltérni.

 

Jövedéki adó

Adómentes lesz a bérfőzés és a magánfőzés január 1-től

A cigaretta jövedéki adóját két lépcsőben fogják emelni.  Január 1-től és április 1-től.

 

Gépjárműadó

2021 január 1-től a gépjárműadót nem az önkormányzat, hanem a NAV veti ki és szedi be

 

Illeték

Megszűnik az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettség.

 

 

 


2020 évet érintő adóváltozások


2018 évi adóváltozások


Fontosabb változások 2017 évre

SZJA

Átírták a Cafeteriát :   Az alkalmazottak kedvezményes adózás mellett    - 34,51 % - évente százezer Ft-ot kaphatnak készpénzben, ezen felül további 350 ezer Ft-ot utalhat SZÉP kártyára a munkáltató. Szálláshely alszámlára 225 ezer Ft, vendéglátás alszámlára 150 ezer Ft, szabadidős alszámlára 75 eFt.

Új adómentes juttatás lesz a jelenleg is meglévő lakáscélú támogatás, sport és kultúra belépő mellett a munkáltató által biztosított egészségügyi ellátás. Hogy milyen típusú egészségügyi ellátások nyújthatók adómentesen, azt később határozza meg az illetékes miniszter. Ezzel együtt kikerül a béren kívüli juttatások köréből az önkéntes egészségpénztári támogatás,a helyi bérlet, iskolakezdési támogatás , Erzsébet utalvány  és  a jelenlegi 34,51 % helyett 49,98 %-kal  fog adózni.

bővebben

2016 évi adótörvény változások

2016 évi változások , nem teljes körűen, csak a lényeget kiemelve az alábbiak: Személyi jövedelem adó 2016.01.01-től a személyi jövedelemadó mértéke 16 %ról 15 %-ra csökken A kétgyermekesek kedvezménye kedvezményezett eltartottanként adóban kifejezve 2500 Ft-tal havi 12500 Ft-ra nő 2016.01.01-től a munkáltatónak a korábbinál több adatot kell szolgáltatni a havi gyakorisággal benyújtandó adó és TB kötelezettségekről szóló bevallásban. Társasági adó 2015.07.25-től új előírás a Növekedési adóhitel Ha az adózó tárgyévi adózás előtti eredménye meghaladja az előző év adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, akkor a növekedési adóhitel utáni adó megfizetése halasztható, vagyis lehetőség van arra hogy a társasági adót a tárgyévet követő két évben egyenletesen elosztva fizesse meg. Nem vehető igénybe a kedvezmény ha a cég 3 éven belül alakult, átalakulásban, egyesülésben vett részt, valamint ha dec.20-ig nem nyilatkozik arról hogy a tárgyévre vonatkozóan alkalmazni kívánja az növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket. Általános Forgalmi Adó Az időszakos elszámolási ügyletekben a fő szabály : az adófizetési kötelezettség az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napján keletkezik. Főszabálytól eltérően - a számla kiállításának időpontja, ha a fizetés esedékessége és a számla kiállítása megelőzi az elszámolási időszak végét. - a fizetés esedékessége, de legkésőbb ez érintett eszámolási időszak végétől számított 60. nap, ha a fizetés esedékessége ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik. Sertés tőkehús Áfa 27 %-ról 5 %-ra csökken Iparűzési adó Háziorvosok számára a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg az adókedvezmény mértékét. Abban az esetben vehetik igénybe a háziorvosok a kedvezményt, ha az OEP-től származó bevétel a nettó árbevételnek legalább 80 %-át teszi ki. A belföldön és külföldön kifizetett és költségként elszámolt útdíj 7,5 %-a adókedvezményként érvényesíthető Adózás rendje A Nav a cégbejegyzett és ÁFA regisztrált adózókat negyedévente ( első alkalommal 2016 augusztusában ) minősíti. Megbízható adósnak minősül aki az együttes feltételeknek megfelel: - legalább 3 éve folyamatosan működik - a tágyévben és az azt megelőző évben a NAV által megállapított adókülönbözet nem haladja meg a teljes adóteljesítmény 3 %-át. - a tárgyévben és az azt megelőző évben az adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást - nem rendekezik 500 eFt-ot meghaladó adótartozással - nem törölték az adószámát - az adóhatóság nem állapított meg mulasztási bírságot amely meghaladja a teljes adóteljesítmény 1 %-át A megbízható adózónál az ellenőrzési határidő nem haladhatja meg a 180 anpot. A megbízható adózó automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetésre jogosult, ha az adótartozás 500 eFt alatt van. A visszaigényelt ÁFA-t 2017.01.01-től legkésőbb 45 nap, 2018.01.01-től 30 napon belül visszakapja. Ez jelenleg 75 nap.

2014 évi adótörvény változások

2014 évi adótörvény változások A minimálbér összege 2014 január 1-től 101500 Ft a garantált bérminimum 118000 Ft Személyi jövedelemadó 2014 évtől bővül a családi adókedvezmény. abban az esetben ha a szülők nem tudják igénybe venni a családi adókedvezményt, akkor ezt családi járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból érvényesíthetik. A magánszemélyeknek nyilatkozni kell arról, hogy az eltartottak mely hónapokban minősülnek eltartottnak . Nyilatkozni kell arról hogy meg kívánják osztani az adókedvezmény, milyen máértékben, és nyilatkozni kell a másik magánszemély adóazonosító jeléről. Vállalkozók is igénybe vehetik a családi adókedvezményt ha jövedelmet vesznek fel. Az utalványok esetében változás, hogy csak abban az esetben az elszámolható el béren kívüli juttatásként, ha az utalvány nem visszaváltható. A törvény újrafogalmazza a kockázati biztosítás fogalmát. Csak az a személybiztosítás minősül kockázatinak, amelynél a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül semmilyen módon nincs lehetőség vagyoni érték kivonására. Továbbra is változatlan hogy a munkáltat legfeljebb 5 millió Ft lakáscélú támogatást nyújthat. 2014 januártól adható támogatás a munkavállaló lakáscélú hitelének a visszafizetéséhez is. TB járulék A nem biztosítottak járulékának mértéke 6810 Ft lesz. KATA 2013.04.04-től a Brókeri tevékenységet, biztosítási tevékenységet folytatók is választhatják. Nem minősül főállású kisadózónak az a személy, akit egyidejűleg több munkaviszonyban foglalkoztatnak és a foglalkoztatás időtartama összességében eléri a 36 órát. A kisadózó választhat magasabb összegű tételes adó megfizetését, ez 75 000 Ft, amely 136250 Ft társadalombiztosítási alapnak felel meg. A kisadózó vállalkozónak adatot kell szolgáltatni akkor is ha az i millió Ft-ot meghaladó bevételét külföldi vállalkozástól szerzi meg. Változatlan. hogy adatszolgáltatási kötelezettség van az ületi partnerről, ha a bevétel az 1 millió Ft –ot meghaladja. Társasági adó A kis és középvállalkozások beruházási célú hiteleinek kamatkedvezménye 40 %-ról 60 %-ra változik. A korábban még használatba nem vett szoftver termékek felhasználási jogának bekerülési értékével is csökkenthető az adózás előtti eredmény. ÁFA 5 %-ra csökken az élő és a félsertés forgalmi adója. A teljesítés időpontja 2014 június 1 után az elszámolási időszak utolsó napja. Ezt a szabályt az olyan 2014 ju.30-át követő időszakra kell alkalmazni, amelynél a fizetés esedékessége a 2014.jun.30-át követő időpont. Illeték jövőre nemcsak az egyeneságú rokonok , hanem a házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes. Illetékmentes lesz a házassági vagyonközösség megszűnéséből származó vagyonszerzés és osztalékra vonatkozó követelés elengedése is. Első lakásszerzés esetén nem csak a 35 év alattiak jogosultak, hanem minden vagyonszerzőt megillet a 12 havi pótlékmentes részletfizetés. Adózás rendje A NAV mulasztási bírság mellett 12 napra bezárhatja azt az üzletet amely megszegi a pénztérgépek üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettséget

Minden cégnek dönteni kell a továbbműködésről


Rövidül a fizetési határidő, változott a késedelmi kamatszámítás

                           

 

 

 

 


2013 évi változások1 [2]  >

Ajánlatkérés

könyvelési díjra

Amennyiben online szeretne ajánlatot kérni a Szignetta könyvelő iroda részéről könyvelésre, egy rövid űrlap kitöltésével ezt azonnal megteheti.

Ajánlatkérés könyvelő iroda szolgáltatásra

 

Új céget alapít?

Cégalapítás menete
Először válasszon könyvelőirodát, aki segítségül lesz Önnek abban, hogy minél gazdaságosabban működtesse cégét., segít megtalálni a megfelelő cégformát vállalkozásának.

Vállaljuk új cég alapítását konzultációval, teljes ügyintézéssel!

Új ügyfeleknek akció !!!!

Amennyiben a Szignetta könyvelő iroda könyvelési szolgáltatásait választja, az első havi könyvelési díjat elengedjük

*A feltételekről érdeklődjön a könyvelő iroda elérhetőségein!

 

Bérkalkulátor

A bérkalkulátor a mindenkori jogszabályok alapján a nettó bér, illetve a bruttó bér kiszámítására szolgál.

Bérkalkulátor

 

 

Elérhetőségek

Telefon: 22/501-557
Fax: 22/501-559
E-mail: info@szignetta.hu
Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 39. fsz.2.
Szignetta könyvelőiroda Székesfehérvár, Budapest
könyvelőiroda
Székesfehérvár
Budapest V.